วิธีเปิดใช้เครื่อง

Home/วิธีเปิดใช้เครื่อง
วิธีเปิดใช้เครื่อง2019-12-15T13:25:47+07:00
วิธีเปิดใช้เครื่อง2019-12-13T14:39:29+07:00

วิธีเปิดใช้เครื่อง (ดูจาก Video)2019-12-13T14:36:50+07:00

 

วิธีเปลี่ยน Wi-Fi2019-12-13T14:37:54+07:00

วิธีเปลี่ยนเบอร์มือถือ (สำหรับรับ SMS)2019-12-13T15:27:07+07:00

การติดตั้งเครื่อง Nasket (กรณีติดตั้งด้วยตัวเอง)2019-12-13T11:12:32+07:00
การติดต่อสอบถามปัญหาการใช้งาน?2019-12-13T11:25:04+07:00

1. Line ID : @nasket หรือ    Click

2. Phone: +66-819-841-841​

ดูวิธีติดต่อทาง Video