* สั่งซื้อก่อน 9.00 น. จะได้รับสินค้าภายในวันที่สั่ง (สั่งซื้อหลัง 9.01 น. จะได้สินค้าในวันถัดไป)

* ของจะไปส่งที่ตู้ Smart Locker โดยมี SMS แจ้งให้ทราบ (ของอยู่ใน Locker ได้ไม่เกิน 2 วัน) หรือแล้วแต่โครงการ

* เฉพาะลูกค้าที่โครงการ The Line Wongsawang จะไม่สามารถสั่งซื้อสินค้า Flash Sale ได้